Kom och lyssna på historien om Grötlingbo Fiskeläge.

Tisdagar i juli 19:00
Pris: Vuxen 100 kr. Barn 30 kr (3-15 År). (inkl fika)

”När locket går av sjön och när fågeln öppnar röven, då har vi också mat.”
Berättelser och anekdoter om fiskelägets och strandens betydelse för folket i bygden förr i tiden

Från slutet av 1700-talet/början av 1800-talet fanns ett tiotal fiskelägen i Grötlingbo socken, med Fluntinge som det största. Att just Fluntinge blev det största kan bero på landhöjningen.
Tack vare Fluntinges storlek var fiskare från flera socknar verksamma här.

Fluntinge Fiskeläge