Gratis karta över pilgrimsleden mellan Klinte- och Fröjelkyrka ca 8km 

Pilgrimsled mellan kyrkorna i Klinte och fröjel ca 8 km. En vandring på mjuka stigar genom lummig tall- och blandskog men också
över fuktig myrmark och längs öppna fält och åkrar. Nära Klinte kyrka går
leden genom bokskog där det finns en lokal för den sällsynta orkidén stor
skogslilja (storsyssla). Hela pilgrimsleden är rik på både örter (t ex kungsmynta och getrams) och fågelliv. Vid Hoxelmyr kan man höra tranans
trumpetande och känna doften av vattenmynta. Nära båda kyrkorna går
stigen ut på höga klintar med utsikt över odlingslandskap, kust, hav och
Karlsöarna.

Passa på att ladda ner Gotland.nets och Länsstyrelsens lista med gotländska kyrkor och naturreservat som du även kan kryssa av. 

bild  från@  wikipedia  

gotland gannarve fröjel skeppssättning