Promenad och motionsspår – där hälsan står i fokus.

Hälsans stig är resultatet av ett samarbete mellan Hjärt & Lungfonden och Gotlands Kommun. Hälsans stig finns på tre ställen på Gotland: Visby, Fårösund och Hemse och ligger inom attraktiva ströv områden. Varje kilometer utefter Hälsans Stig är utmärkt med kilometerskyltar, så att man alltid vet vilken sträcka som tillryggalagts.

Hälsans stig – Visby invigdes 1999. Slingan börjar/slutar vid Strandgärdet och går via Norderstrand, Flundreviken, Kärleksstigen och Nordergravar. En sträcka om ca 7km som är utmärkt med skyltar. Det går bra att starta eller sluta där man vill. Leden går även bra att ta sig fram med cykel men visa de gående hänsyn då de har företräde.

Hälsans stig – Fårösund går längs med kustparken, strandvägen, Fårösundsskolan, idrottsplatsen och är 5 km lång.

Hälsans stig Hemse på södra Gotland är 5 km lång. Slingan går inne i samhället.

Foto: Kristofer Scheiderbauer.

Ladda ner gratis karta över hälsans stig här:

 
 

Hälsans stig visby gotland