Följ med kunniga blomsterguider!

Tid: ca. 2 timmar
Pris 240 kr

Vandra i orkidéer på Närsholmen!

Vi samarbetar med kunniga blomsterguider! Tiden är april-maj vid blomning. Samling vid info-skylten på Närsholmen. Vi går i terräng.

Tid ca 2 timmar. Minimiantal 2 pers max 10. 240 kr/person inkl moms Fikamöjlighet vid parkeringen efter turen. Medtag egen fikakorg. Inställes endast vid snöstorm och jordbävning. Kläder efter väder.  Välkommen att boka ditt evenemang!
Auktoriserad Gotlandsguide/ Sveguide samt Certifierad Grön Entreprenör/Nature Bizz

Kontakta mig
Riina Noodapera
riina@noodapera.com eler telefon

0707757630 för offert