Gotland har flera museigårdar. Några med anor från medeltiden.

 Gör en utflykt bakåt i historien, upplev byggnader, föremål och ta del av berättelser.

Gratis utflyktsguide till Gotlands Museigårdar ges ut av Studieförbundet Vuxenskolan. Utgåva 2020 utkommer i Juni.

Petes Museguiden Gotland